Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Αυριο Τρίτη
29 Ιουλίου
Καλλίνικος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
31 Ιουλίου
Ιωσήφ

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ