Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Κυριακή
31 Ιουλίου
Ιωσήφ

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
06 Αυγούστου
Σωτήρης
Σωτηρία

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ