Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Αυριο Κυριακή
30 Νοεμβρίου
Ανδρέας
Ανδριανή

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
04 Δεκεμβρίου
Βαρβάρα

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
05 Δεκεμβρίου
Σάββας
Σαββούλα

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
06 Δεκεμβρίου
Νικόλαος
Νικολέττα

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ