Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Μεθάυριο Τετάρτη
28 Σεπτεμβρίου
Χαρίτωνας (α)
Χαριτίνη (α)

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
29 Σεπτεμβρίου
Κυριάκος (β)

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
02 Οκτωβρίου
Κυπριανός
Κυπριανή

Στείλτε τις ευχές σας
Την Δευτέρα
03 Οκτωβρίου
Διονύσιος (α)

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ