Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Τρίτη
27 Ιανουαρίου
Χρυσόστομος

Στείλτε τις ευχές σας
Αυριο Τετάρτη
28 Ιανουαρίου
Παλλάδιος
Χάρις

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
31 Ιανουαρίου
Ευδοξία

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
01 Φεβρουαρίου
Τρύφωνας

Στείλτε τις ευχές σας
Την Δευτέρα
02 Φεβρουαρίου
Υπαπαντή

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τρίτη
03 Φεβρουαρίου
Αδριανός
Αδριάνα

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ