Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Μεθάυριο Σάββατο
25 Μαρτίου
Ευάγγελος
Ευαγγελία

Στείλτε τις ευχές σας
Την Δευτέρα
27 Μαρτίου
Λυδία (α)

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ