Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Το Σάββατο
04 Απριλίου
Λάζαρος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
05 Απριλίου
Βάϊος
Βάϊα

Στείλτε τις ευχές σας
Την Δευτέρα
06 Απριλίου
Ευτύχιος
Ευτυχία

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τρίτη
07 Απριλίου
Κασσιανή (α)

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ