Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Σάββατο
22 Νοεμβρίου
Φιλήμονας

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τρίτη
25 Νοεμβρίου
Αικατερίνη
Μερκούριος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τετάρτη
26 Νοεμβρίου
Στυλιανός
Στυλιανή

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ