Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Κυριακή
23 Οκτωβρίου
Ιάκωβος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τετάρτη
26 Οκτωβρίου
Δημήτριος
Δήμητρα

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
27 Οκτωβρίου
Νέστωρας

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
30 Οκτωβρίου
Ζηνοβία

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ