Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Αυριο Τετάρτη
29 Απριλίου
Ιάσωνας

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
01 Μαϊου
Ιερεμίας

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τρίτη
05 Μαϊου
Ειρήνη
Ειρηναίος

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ