Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Μεθάυριο Δευτέρα
26 Ιουνίου
Δαυίδ

Στείλτε τις ευχές σας
Την Πέμπτη
29 Ιουνίου
Πέτρος
Παύλος

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
30 Ιουνίου
Απόστολος

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
01 Ιουλίου
Κοσμάς (α)
Δαμιανός (α)
Αργύριος (α)
Ανάργυρος (α)
Αργυρώ (α)
Δαμιανή (α)

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ