Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Αυριο Δευτέρα
30 Νοεμβρίου
Ανδρέας
Ανδριανή

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
04 Δεκεμβρίου
Βαρβάρα

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
05 Δεκεμβρίου
Σάββας
Σαββούλα

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
06 Δεκεμβρίου
Νικόλαος
Νικολέττα

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ