Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Τρίτη
24 Ιανουαρίου
Ξένη

Στείλτε τις ευχές σας
Αυριο Τετάρτη
25 Ιανουαρίου
Γρηγόριος
Γρηγορία
Μαργαρίτα (α)

Στείλτε τις ευχές σας
Μεθάυριο Πέμπτη
26 Ιανουαρίου
Ξενοφώντας

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
27 Ιανουαρίου
Χρυσόστομος

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
28 Ιανουαρίου
Παλλάδιος
Χάρις

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τρίτη
31 Ιανουαρίου
Ευδοξία

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ