Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Σήμερα Τρίτη
22 Ιουλίου
Μαγδαληνή (α)
Μαρκέλλα

Στείλτε τις ευχές σας
Την Παρασκευή
25 Ιουλίου
Άννα (β)

Στείλτε τις ευχές σας
Το Σάββατο
26 Ιουλίου
Παρασκευή
Παρασκευάς

Στείλτε τις ευχές σας
Την Κυριακή
27 Ιουλίου
Παντελής

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τρίτη
29 Ιουλίου
Καλλίνικος

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ