Αυτή την εβδομάδα γιορτάζουν οι
Αυριο Σάββατο
04 Ιουλίου
Λουκία
Λουκία (β)

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τρίτη
07 Ιουλίου
Κυριάκος (α)
Κυριακή

Στείλτε τις ευχές σας
Την Τετάρτη
08 Ιουλίου
Θεόφιλος
Προκόπιος

Στείλτε τις ευχές σας
Εάν δίπλα στο
όνομα είναι
σημειωμένο ένα
(α) τότε αυτή
είναι η κύρια εορτή
εάν είναι (β) τότε
είναι η δεύτερη
 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΒΟΛΗ